Balancearm: perfekt positionering af malkesættet

Balancearmen understøtter mælke- og pulsatorslangerne under malkningen, så malkesættet hænger optimalt under yveret. Balancearmen følger koens bevægelser således vægten af mælke/pulsator-slange neutralisres under malkning. De afbalancerede modvægte ”skubber” mælkeslange til et optimalt punkt, så mælkesættet hænger lige under koen. Når koen bevæger sig, flytter slangerne med, og balancearmen sikrer således den optimale malkning. Med denne enkle og gennemtænkte løsning får både du og dine køer fordel af en bedre og mere behagelig malkning.