Yderst vigtigt: Ro og regelmæssighed

Geder er helt særlige dyr. De er kloge, aktive og ved, hvad de vil. Men de er meget afhængige af rutiner. Forandringer gør dem urolige. En række punkter er yderst vigtige for optimal malkning af geder. Her følger en specificering af vigtige forhold.

Ruten til og fra malkestalden
Allerede gedernes rute til malkestalden har indflydelse på optimal malkning af geder. En ged er afhængig af regelmæssighed. Når gederne hentes i stalden på den samme måde, resulterer det i mindre stress under malkning. Når en ged er kommet ind i malkestalden, påvirker selve malkemetoden også gederne. En ensartet rutine for påsætning af pattekopperne, som er afstemt efter geden (såsom vakuum, pattegummi og fjernelse) sørger for bekvemmelighed og dermed ro i stalden. Og det giver i sidste ende afslappede geder.

Vigtigheden af god påsætning af pattegummi
Udover korrekte forhold under malkning af gederne er udstyret også afgørende for en god malkning. Såsom for eksempel kopper med pattegummi. Disse skal påsættes på en sådan måde, at pattelåsehullet sidder lige i foringen. De må ikke være skubbet ud mod pattegummiets skaft. Pattekoppen skal først bevæge sig op til allersidst i malkeprocessen, således at der ikke opstår ringdannelse på patten, og der foregår en god malkning.

Typen af malkestald gør forskellen
Typen af malkestald kan også gøre en forskel, når det kommer til malkning af geder. Ved en side-ved-side-malkestald går gederne ind i hold. Gedernes gennemgang er her yderst vigtig. Det påvirker direkte malkning af gederne, om der tilbydes foder i malkestalden eller ej. Ligeledes har justering af holdstørrelsen i forhold til malkestaldens kapacitet også indflydelse på malkningen.

Ved en karrusel er tilgang regelmæssig. Optimal fremdrift af besætningen med drivbom reducerer stress hos gederne. Ligeledes er fodertilførslen bestemmende for tomme malkepladser, der i sidste ende også har indflydelse på malkningen.

Malkerens ønsker
Vi må ikke glemmer at udvise opmærksomhed til malkerens ønsker. For god malkning er det vigtigt, at vi, udover det funktionelle, også tænker på de ergonomiske aspekter for landmanden. Det at kunne udøve fysisk kontrol i malkestalden under hele malkeprocessen, og hvorvidt gederne adskilles eller ej, er vigtigt for landmanden. Men det er også vigtigt at være opmærksom på gode arbejdsforhold for landmanden. Overvej et højderegulerbart gulv i malkegraven, samt let udstyr til malkning. Det bidrager i sidste ende også til god malkning.

Vi hjælper dig gerne!
For at malkning skal forløbe så optimalt som muligt, er der meget, der skal stemme overens under malkningen. Har du spørgsmål eller vil du gerne dele dine tanker med os? Du er meget velkommen! Kontakt os.

Vil du vide mere om, hvad vi ellers kan gøre for dig, når det kommer til malkeløsninger til geder? Se vores malkeløsninger til geder og download vores brochure!