APOLLO FARM CONTROL

VI TAGER HÅND OM DINE DYR

I nutidens verden er det en udfordring at være en bæredygtig og rentabel mælkeproducent.
Enkle og innovative løsninger skal matche dine og dine dyrs behov, så du kan arbejde effektivt.
I mange år har vi brugt vores viden og ekspertise fra specialister til at arbejde for mælkeproducenter
over hele verden. Vi stræber efter at levere funktionelle løsninger, der understøtter dig i dit daglige arbejde.
Vores mål er simpelt: din mælkeproduktion skal være sund.
Det er her, vi har taget det næste skridt: Apollo Farm Control.

VI TAGER HÅND OM DINE DYR
Apollo Farm Control giver dig mere kontrol over de vigtigste parametre for din gård. Med de nyeste data fra Apollo Farm Control kan du styre dine daglige rutiner mere effektivt, så du kan holde styr på din besætning. Du kan optimere/indstille dine igangværende processer som malkning, fodring, separation, identifikation af dyr og aktivitetsovervågning (brunst) efter dine egne ønsker og behov.


KOMPLET KONTROL OG KLART OVERBLIK
Med den grafiske oversigt kan du optimere dine forretningsprocesser både på gårdniveau og på det individuelle dyreniveau. Du kan hurtigt indtaste data for flere dyr samtidigt og separere til forskellige grupper. 

24/7 ADGANG, ALTID, OVERALT FRA
Du kan få adgang til dine besætningsdata når som helst og hvor som helst: fra Milk Parlor Monitor (touchskærm) i malkestalden, din pc / tablet eller mobil. Dette betyder, at du altid kan reagere på problemer, som Apollo gør dig opmærksom på, så du hurtigt kan træffe den rigtige beslutning.

ENKEL, BRUGERVENLIG OG SIKKER
Apollo Farm Control er enkel og nem at bruge, og du ser kun de moduler, du vælger. Dine besætningsdata, på Apollo Controller, holdes adskilt fra dit 'eget' internet, og dine data er derfor altid beskyttet mod mulige viraog strømudfald på gården.

FORDELENE FOR DIG

  • Enkel og brugervenlig
  • Grafisk datavisning
  • Nemt at taste data for flere dyr samtidigt
  • En god og klar oversigt over din besætning
  • 24/7 adgang, altid, uanset hvor du befinder dig
  • Og meget mere…

 

  

 

 

UDVIKLET TIL AT MÅLE: vælg de relevante moduler, du har brug for til din mælkeproduktion 

 

  

APOLLO BASIC 
Apollo UniControl-enhed registrerer alle begivenheder. Dataene sendes direkte til din Apollo Farm Control enhed og bliver gemt i datafiler op til 90 dage. Apollo identifikation sikrer, at dine dyr genkendes så information og processer rent faktisk bliver udført. Selvfølgelig er dyrekalenderen inkluderet i Apollo Basic, hvor du kan se alle grundlæggende informationer omkring dine dyr.

Apollo Unitrack
(ikke relevant for geder)
Viser aktivitetsdata og grafer for dyr udstyret med Unitrack-transpondere. Giver en oversigt over alarmer baseret på aktivitet, æde-tid og drøvtygning.

APOLLO SEPARATION
Med dette modul kan du separere dyrene ved hjælp af en eller flere separationsbokse. Dyr kan separeres baseret på manuelt input (Unicom eller Milk Parlor Monitor - touchskærm) eller automatisk.

Apollo PPA
(Parlour Performance Analyser)
 
PPA giver mere indsigt i og analyse af nøglepræstationsindikatorerne (KPI) i dine malkninger. Det giver dig vital information til dig og dine malkere, så du kan optimere din mælkeproduktion for at reducere omkostningerne og øge effektiviteten.

APOLLO FODRING
Med dette modul styrer du fodring til dyrene. Du styrer Apollos foderprogrammer i både foderstationer i løsdriften og udfodringer i malkestalden. Hvert dyr modtager den rigtige mængde koncentrat (kraftfoder) i henhold til de indstillinger, du har indtastet.

APOLLO MPM
(TOUCHSKÆRM)

Viser alle relevante mælkerelaterede data for hvert dyr, der er i malkestalden lige nu. Det giver muligheder for at kontrollere identifikation af dyret, tjekke malkepladsen og igangsætte en mælke- eller dyreseparering på enkelt dyrs-niveau. Yderligere endnu en unik funktion: Nøgle Indikatorer (KPI'er) under malkning, aktivering af anden omgang (malke-karrusel). Desuden aktivering af ”stopmalkning” / manuelle malkekommandoer til en IDC-malkemåler for hver plads – eksempel tvangsmalkning

APOLLO MALKNING
Viser alle tilgængelige mælkerelaterede oplysninger (på dyre-, gruppe-, og besætningsniveau). Eksempler: forventet mælkeydelse sammenlignet med tidligere dages mælkeydelse, forventet udbytte sammenlignet med realiseret udbytte og konduktivitet (ledningsevne) afvigelser fra hver malkning på yverniveau.

APOLLO TAURUS 
De tilgængelige data, du indsamler med Apollo Farm Control kan forbindes ved hjælp af Apollo Taurus, direkte til dit management system, så du på længere sigt kan udrulle din vision for gården.